Gebruikmaken van onze werkplaatsen

BESCHRIJVING

Heb je al enige ervaring in pottendraaien maar heb je zelf niet de ruimte of machines om te oefenen of om uw werken te maken?
Wij stellen onze werkplaats terbeschikking op vrijdag en zaterdag van 9u tot 12u waar u vrij gebruik kan maken van onze inrichting en kan u terplaatse klei en toebehoren aankopen.
Eveneens is er de mogelijkheid om uw werken te bakken in onze eigen oven aan democratische prijzen. u koopt eenvoudig een
10-beurtenkaart aan voor 150€ en u kiest wanneer je gebruik wil maken van uw beurten.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wil je een 10-beurtenkaart aanschaffen? Maak gebruik van ons online inschrijvingsformulier! Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.
Deze reservatie is niet mogelijk op verlof en feestdagen of op workshopdagen wanneer het atelier in gebruik is.

Meer informatie volgt later.
Voor een 10-beurtenkaart betaal je 150 EUR per persoon. Materialen zijn niet inbegrepen en is het gebruik of eigen risico.
Het atelier laat je proper achter. Wanneer vastgesteld wordt dat uw werkplaats niet opgekuist is, schade wordt aangericht of de gedragscode niet gerespecteerd wordt, behouden wij ons het recht voor om de extra werken voor opkuist, schade of andere zaken in aanrekening te brengen op uw beurtenkaart en u desnoods de verdere toegang te verbieden zonder enige vorm van terugbetaling.
De aankoop van de 10-beurtenkaart is niet terugbetaalbaar en is 1 jaar geldig​​​​​​​
Je kan je inschrijven door gebruik te maken van ons online inschrijvingsformulier of door ons te contacteren via info@keramiek15.be of telefonisch op +32 474 24 05 23. Je het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE38 0018 3922 4272 met vermelding van jouw naam en de vermelding 10-beurtenkaart. Je bent pas ingeschreven nadat we jouw betaling hebben ontvangen. De volgorde van betalen is bepalend voor het definitief toekennen van jouw inschrijving. De beurtenkaart is 1 jaar geldig, verlengd met eventuele schorsing door overmacht van overheidswege (bv Covid-+19)

Heb je nog vragen over deze workshop? Aarzel niet en contacteer ons!​​​​​​​​​​​​​​