AQUAREL BASIC MET GUY GRUWIER

BESCHRIJVING

Wil je frisse aquarellen leren schilderen?  In deze workshop leren we de basistechnieken aquarelschilderen. Je maakt kennis met de beginselen van kleurenleer en leert kleuren mengen. De nat-in-nat en laag-op-laag techniek komen aan bod, met aandacht voor volume- en dieptewerking. Deze workshop richt zich op beginners met enige notie van tekenen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wil je je inschrijven voor deze workshop? Maak gebruik van ons online inschrijvingsformulier! Door in te schrijven verklaar je je akkoord met onze voorwaarden.
Deze aquarel workshop richt zich op de beginner. Met 3 basiskleuren wordt de kleurenleer duidelijk uitgelegd. Om deze basiskleuren te leren mengen krijg je heel wat eenvoudige oefeningen met fruit stillevens. Je begeleider geeft eerst een stap-voor-stap demonstratie en schenkt hierbij aandacht aan het volume en de dieptewerking van het onderwerp. Nat-in-nat aquarelleren komt hierbij ruimschoots aan bod. Na elke stap krijg je de gelegenheid om je eigen oefening uit te voeren, hierbij telkens persoonlijk ondersteund door je begeleider.

Wil je de technieken oefenen die je tijdens deze workshop hebt geleerd, maar heb je er thuis niet de ruimte of het materiaal voor? Keramiek 15 stelt haar ateliers open op lesvrije momenten. Voor meer informatie over deze "Vrije ateliers" klik hier.​​​​​​​​​​​​​​

Guy Gruwier heeft al menig cursist geïnitieerd in het aquarel schilderen. Mensen worden direct gewezen op het belang van kleurgebruik en Guy helpt hen de typische valkuilen te ontwijken. Cursisten leren hun bekwaamheden sneller te ontwikkelen, krijgen meer zelfvertrouwen en bereiken zo op een eenvoudige manier een mooi resultaat. Vele van Guy’s cursisten stellen ondertussen zelf tentoon.

Guy schildert nu ca. 30 jaar aquarel en bewandelt hiermee intussen het internationale parcours. Hij kreeg al vele prijzen, o.m. de prijs van de jury van het aquarelsalon te Namen. Publicaties volgen elkaar op (International artist, L’Art de l’Aquarelle, Pratique des Arts en Atelier) en hij gaf ondertussen reeds les in Nederland, Frankrijk, Italië, Australië en Nieuw-Zeeland.

website:  www.watercolour.be

Deze workshop gaat door in het crea-atelier. In dit atelier is er ruimte voor maximum 18 personen. Het atelier is 70 m² groot en beschikt over droog- en opbergrekken, wastafels, een lichtbak en een kleiwals. In het aanpalende atelier vind je een klei- en strengenpers terug. De koffie- en theefaciliteiten zijn gratis te gebruiken.
Deze workshop gaat door op zaterdagnamiddag van 14u00 tot 17u00 op volgende dagen:

14 september 2019
28 september 2019
12 oktober 2019
26 oktober 2019
16 november 2019
30 november 2019​​​​​​​

Meer informatie volgt later.
Voor deze workshop betaal je 150 EUR per persoon voor 6 lessen van elk 3u. Materialen zijn niet inbegrepen.​​​​​​​
Je kan je inschrijven door gebruik te maken van ons online inschrijvingsformulier of door ons te contacteren via info@keramiek15.be of telefonisch op +32 474 66 20 07. Je ontvangt een bevestigingsmail met de vraag het inschrijvingsgeld over te schrijven op rekeningnummer BE38 0018 3922 4272 met vermelding van jouw naam en de workshop waarvoor je je wil inschrijven. Je bent pas ingeschreven nadat we jouw betaling hebben ontvangen. De volgorde van betalen is bepalend voor het definitief toekennen van jouw inschrijving.

Wil je je inschrijving annuleren? Dan doe je dit minstens 14 kalenderdagen voor de start van de workshop. Je stuurt hiervoor een e-mail naar info@keramiek15.be. We betalen dan jouw inschrijvingsgeld terug, verminderd met een administratieve kost van 20 EUR. Annuleer je minder dan 14 kalenderdagen voor het begin van de workshop? Enkel wanneer iemand die op de wachtlijst staat jouw plaats kan innemen, betalen we jouw inschrijvingsgeld terug verminderd met 20 EUR administratiekosten.

Er is steeds een minimum aantal inschrijvingen nodig om een workshop te laten doorgaan. We behouden ons het recht om bij te weinig inschrijvingen een workshop af te gelasten of uit te stellen. Wanneer we een workshop moeten afgelasten, krijg je het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald. Ook als we de workshop moeten uitstellen, kan je kosteloos afzien van jouw inschrijving.
Heb je nog vragen over deze workshop? Aarzel niet en contacteer ons!​​​​​​​​​​​​​​